čtvrtek 30. prosince 2010

Deepak Chopra - Anatomie Zázraku

  Anatomie zázraku neboli cesta splněných přání je další inspirující knihou z dílny Deepaka Chopry, lékaře a spiritualisty s indickým původem. Autor se v této knize hluboce zabývá tématem souběhu náhodných událostí, takzvaných koincidencí. Vrací se ale i k dalším aspektům spirituálního rozvoje zejména pak vztahu nelokálního a lokálního já, tedy naší fyzické přítomnosti oddělené od ostatních a naší duchovní podstaty, která je se vším v jednotě.

  První část knihy zkoumá a ukazuje příklady, kdy je svět řízen něčím přesahujícím dané místo. Autor předkládá poznatky z moderní fyziky i biologické výzkumy potvrzující, že mnoho inteligentně řízených procesů se děje současně a řídící povel tedy přichází do všech oddělených částí v nulovém čase.
  Spiritualistické tradice staroindické literatury vidí všechny věci jako lokální části velkého celku. Každá část pak vnímá krásu všehomíra ze své jedinečné pozice, zatímco nekonečná a všemocná síla v pozadí vše láskyplně orchestruje. Pokud chceme žít plnohodnotný život naplněný nádherou, potom, nás kniha nabádá, zapojit se do tohoto proudu tak, že budeme vnímat touhy naší duše.
  Abychom toho dosáhly, pomůže nám meditace, a zejména všímat si těchto koincidencí - zdánlivě náhodných událostí. Pokud jim budeme věnovat svoji pozornost více, zjistíme, že za vším opravdu stojí milá organizující inteligence, ale také se nám tyto zázračné náhody začneme zažívat častěji.
  Druhá část už je více praktická a v sedmi lekcích nabízí cvičení prohlubující schopnost všímat si zvláštních shod okolností, které se kolem nás neustále dějí. Druhá půlka Anatomie zázraku nám má pomoci pochopit jak koincidence fungují a jak využít jejich moc ve svých službách.
  Cvičení se zabývají poznáním, že my sami jsme součástí sladěného celku, že všechno na světě odráží nás samotné a my jsme také celým světem. Učí nás, že zdroj naší síly leží uvnitř nás, že pramení z moci, kterou již máme, a proto nemusíme dbát mínění společnosti ani se nechat vláčet naším egem či prožívat dokola stará ublížení. Radí, jak se pustit do proudu kosmického tance, a zvolit ve svém životě zázraky namísto nářků. To všechno nám umožňuje život v souladu se všudypřítomnou inteligencí, kterou jsme i my sami, a jež s božskou průzračností řídí celý svět.


  Zajímavé poznatky
  • Meditaci (stejně jako napětí, zloba nebo strach) provází i tělesné reakce
  • Lidé, kteří jsou v těsném vztahu s nelokálním (duchovním) já mají mozkovou aktivitu podobnou stavům při mediteci, i když jsou bdělí a aktivní
  • Když věci nejdou tak, jak si představuji, oprostím se od svých nároků a s vírou se odevzdám do láskyplné organizující moci všehomíra. Tomu se říká skok víry.

Žádné komentáře:

Okomentovat