neděle 30. ledna 2011

Spencer Johnson - Kam se poděl můj sýr

  Parta kamarádů se sejde po letech a podivují se, jak se život každého z nich za těch pár let změnil. Zjistí, že každý na změnu reaguje jinak, většinou vůbec. Proto jim jeden z nich, majitel firmy jménem Micheal poví příběh. A tenhle příběh změnil můj život.

Obálka knihy od Spencera Johnsona - Kam se poděl můj sýr!
  V jedné vzdálené zemi žily 4 postavičky, které běhaly bludištěm a hledaly sýr, aby se najedli a byly šťastné. Tak začíná příběh o 2 myškách Čmuchalce a Cupitalce a 2 lidičkách Leňovi a Beňovi, kteří se jednoho dne musí poprat s tím, že zmizel jejich sýr. V jejich životě došlo ke změně a každý se zachoval jinak. Krásný, ba až pohádkový příběh, odkrývá, co může přinést čekání, až se starý sýr znovu objeví, i nebezpečí, která náš čekají, pokud se do bludičtě vydáme hledat sýr nový.
  Kam se poděl můj sýr je kniha, kterou i průměrný čtenář snadno přečte během odpoledne, aby ještě večer stihl svou obvyklou zábavu. Důsledky, které může mít na váš život, ale přetrvají do smrti. Mně kniha pomohla s mým strachem, kterým jsem trpěl desítky let. Ani jsem si to vlastně neuvědomoval, ale svazoval mě tolik, že jsem se bál pohnout z místa a vydat se hledat Nový sýr.
  Rady jsou prosté a každý čtenář se může ztotožnit s jednou z postat a přát si, aby se zachoval jako některá jiná. Pro hrdiny příběhu nebylo snadné změnit se, ale vzít novou situaci plně do svých rukou a osvobodit se od strachu, pro ně bylo velmi příjemným zážitkem.
  Věřím, že díky knize Kam se poděl můj sýr, si s velkými i malými změnami dokáže lépe poradit každý.

pátek 7. ledna 2011

Ivo Toman - Debordelizace hlavy

Úžasná kniha Ivo Tomana přibližuje jednoduché principy úspěchu psané řečí, které každý porozumí. Řekl bych, že je hodně podobná knize Tajemství, avšak bez spirituálního nádechu, jenž by mohl někoho odradit. Kniha Debordelizace hlavy se dívá na naše myšlenky, pocity a činy a odpovídá na otázku proč jen pár lidí je úspěšných, zatímco talentovaní, vytrvalí či všemožně podporovaní často selžou.

Toman se dlouho nemotá kolem horké kaše a hned na nás sype jednoduché a přesto logické postřehy, mnohdy podložené historickými událostmi či vědou. Kniha nám ozřejmí, že většina lidí se zabývá převážně věcmi, na které nemají vliv - počasí, politika, výkon hokejistů. Tím promrhají spoustu energie, ale výsledek se nedostaví. Když prší, prostě si vezmu deštník a už to dál neřeším. Většina z nás se také nevěnuje věcem, které ovlivnit můžeme, jako například to, co jíme nebo že kouříme. Obhajujeme si své zlozvyky a říkáme, že za to může výchova, reklama a kdesi cosi. Úspěšní lidí to dělají přesně naopak. Věnují své úsilí na věci, které ovlivní a neřeší to, kde nic nezmůžou. Tím získávají kontrolu, efektivitu a díky tomu jim také roste sebevědomí a jsou ještě více úspěšní. 
Hned zpočátku se dozvíme, že každý den probíhá naším mozkem množství myšlenek, které ovlivňují jak naše chování, tak naše pocity. Tyto myšlenky sice nemůžeme úplně ovládat, avšak můžeme se rozhodnout, které ponecháme v záři naší pozornosti a které odvrhneme. Tím, že proti něčemu bojujeme, však na to pouze myslíme více a více, až nás to nakonec ovládne. Cestou, jak se postavit věcem, jež na sobě nemáme rádi, je poznat věci, které bychom naopak chtěli a zabývat se v myšlenkách těmito novými věcmi. Tak zesílíme nervové dráhy v mozku a milióny neuronů začnou pracovat, abychom si splnili své cíle, zatímco doposud pracovali proti nám. 
Autor rozebírá několik důležitých témat. Patří mezi ně rozhodnutí, protože úspěšní se rozhodují rychle a začnou jednat, čímž rychleji přinesou výsledky. I pokud se to nepovede, už vědí, co je čeká, a získali cenné zkušenosti, o kterých nerozhodní mohli jen spekulovat. Učí nás důkladně se zamyslet nad svým životem a tím, co je pro nás důležité, protože když dobře poznáme své osobní hodnoty, můžeme se podle nich snadno a rychle rozhodovat. Je až spodivem, kolik času věnujeme tomu, co dělá soused, šéf nebo politik, ale jak málo přemýšlíme o sobě samých. Debordeliza to radí změnit a investovat spoustu času na sebe, neboť pouze sebe ovlivňujeme neustále. 
Kniha se zaobírá i časem, kterého máme každý stejný příděl. Vysvětluje, že i kdybychom měli času více, stále bychom používali stejné výmluvy a nejednali efektivně. Jediná cesta je najít spokojenost se současným množstvím času a to lze pouze tak, že budeme jednat podle svých hodnot. Autor vysvětluje i stav plynutí (anglicky flow), kdy přestáváme vnímat čas a naplno se věnujeme tomu, co děláme. V takovém stavu je mozek 'šťastný' a zároveň spotřebovává méně energie, neboť všechna proudí stejný směrem jako klidná řeka a ne jako rozbouřené moře různých protichůdných myšlenek.
Debordelizace hlavy také radí, jak zacházet s agresivitou, která se v nás chtě nechtě hromadí. Lze jí efektivně zaměřit k řešení úkolů nebo použít proti jiným lidem, často našim nejbližším. 
Myslím si, že Debordelizace hlavy každému odhalí prověřené postupy, jak být v životě spokojenější podpořené skutečnými příběhy. Kdo si knihu přečte, už nikdy nebude stejný. 


Rád bych si dovolil krátkou ukázku, protože 100% vystihuje, co se kniha snaží říci a věřím, že mnoha lidem ušetří hory starostí. 
  Velmi důležité jsou naše reakce. Například na situace, které ovlivníme, ale neřešíme je nebo je řešíme špatně. 
„Oni mě naštvali,“ říkáme.
To je ale hloupost, oni nás nenaštvali. Jen vytvořili situaci, díky které jsme se my sami jsme se naštvali. My jsme se vědomě rozhodli, že se naštveme. Své chování máme pod naprostou kontrolou my a nikdo jiný na celém světě. Dobrovolně jsme ztratili kontrolu. Ten někdo jiný byl jen příčinou, abychom sami sebe vytočili.


A ještě jedna ukázka, kde autor Ivo Toman vzpomíná, jak proměnil svou nevýhodu ve výhodu.
  Od dětství vím, že jsem jiná, protože mám tiky. V mládí mě to ničilo. Až poté, co jsem zjistil, že stejně nezměním, co si ti druzí myslí, a že tato nemoc (Touretteův syndrom) není léčitelná, začal jsem se koncentrovat jen na sebe a své myšlenky. Najednou jsem začal zjišťovat, že pohled jiných lidí na mě se zlepšil. To bylo na první pohled nepochopitelné, neboť k tomu došlo tehdy, když jsem se přestal snažit. Dřív jsem o to usiloval, ale nepodařilo se mi to, protože jsem se snažil silou změnit názory jiných lidí.

sobota 1. ledna 2011

Inspirující okamžik 2011

  Jedním z nejpříjemnějších pocitů je chvíle, kdy se cítíte vyrovnaní a klidní, kdy víte, že všechno dobře dopadne a o vše je postaráno. V takový okamžik vám svět přijde nádherný, zbožňujete vše, co vidíte a cítíte. Život se stává dokonalostí. O takovéto zážitky se snaží mnoho meditačních škol a jsou cestou několika náboženství.
  Nedávno jsem jednu takovou chvíli zažil, a tak bych se s vámi o tuto zkušenost chtěl podělit. Stalo se v deštivý den, studený vítr vál a černé mraky zakrývaly celý obzor. Já se ale vydal překvapit mou milou svazkem levných tulipánů z Lidlu. Bohužel nebyla doma, a tak jsem jí květiny zanechal na zápraží a sms jí sdělil příběh o skřítcích, kteří jí před domem přichystali dárek. Celé mě to velmi rozveselilo a nabilo pozitivní energií, že déšť mi okamžitě přišel překrásný, kapky se jako démanty snášely k zemi ve světle lamp, vítr příjemně zpíval. Zrovna jsem se dostával na dno svého účtu, ale necítil jsem žádnou obavu, jako několik dní předtím. Moje láska k oné dívce ještě vzrostla, ale i všechno ostatní zkrásnělo. Svět přestal být místem boje, ale stal se studnicí harmonie. A to všechno způsobilo 9 tulipánů potajmu položených na schody. Ten pocit jsem si hýčkal po zbytek dne.
  Ode dne, kdy jsem poznal krásu okamžiku, jež nazývám inspirujícím okamžikem nebo spojením s bohem, od té doby sbírám a vychutnávám si veškeré takové okamžiky a hýčkám si je jako perly.
  Deepak Chopra nazývá tyto chvíle stavem milosrdenství a náš učitel marketingu jim říkal být v proudu. Je jedno jak to nazýváme, ale je to nádhera. Jistý druh inspirativních okamžiků zažívají umělci. Jsou to momenty kdy tanečník je prostředníkem skrze kterého je tanec předveden, kdy houslista ani nevnímá, a přesto prsty hrají překrásnou árii jakoby sami. Jde o chvíle, kdy básníkovi nezastavitelně prýští na papír báseň. Někdy se zdá, jako by nás vedla nějaká mocná a přívětivá síla, která skrze nás proudí na svět. Mohlo by se zdát, že tím přicházíme o svou svobodu, ale člověk se cítí tak nádherně. Je to uvolňující, protože plave s proudem a nezápasí proti němu.
  A proto vám do roku 2011 přeji, ať neustále takovýchto okamžiků zažíváte mnoho. Ať to nejsou jen okamžiky, ale celé dny. Ať se máte báječně.