čtvrtek 4. října 2012

Vera Birkenbihl: Učíme se snadno cizí jazyky

Vera Birkenbihl - Učíme se snadno cizí jazyky
Všichne z nás, kteří se marně znovu a znovu učí nějaký cizí jazyk, možná naštve, že jsme se celý život jazyky učili špatně. Neumíme anglicky, německy nebo rusky proto, že jsme se učili tak, jako kdybychom chtěli kácet stromy lžičkou. Alespoň to tvrdí Vera Birkenbihl ve své knize Učíme se snadno cizí jazyky. A má docela pravdu.
Vera se totiž přes čtvrtstoletí věnuje výzkumu učení ve všech podobách a během seminářů a přednášek objevila mnohá zjednodušení, jak se snadno učit. Stačí látku předložit mozku ve formě, ve které jí snadno přijme a vstřebá. Právě na takovém způsobu výuky je založena i její metoda učení se cizím jazykům.
Jak už napsala ve své dřívější knize Nebojte se myslet hlavou, naše paměť funguje jako taková síť. Každá znalost je jedno vlákno a nová vědomost je jako háček padající do této sítě. Když máme síť hustou, snadno se naučíme nové věci (háček se zachytí), ale tam kde je jen pár vláken, nám nové věci do hlavy vůbec nejdou (háček padne mimo nebo sklouzne). Když se třeba učíme slovíčka tradičním způsobem, to jest opakováním českého slova a cizojazyčného ekvivalentu, snažíme se přichytit háček na jediné vlákénko českého slova, které už umíme (snažíme se zaháknout třeba anglické movie na naši znalost slova film). Vůbec nevyužíváme hustou síť vět a příběhů, které už v hlavě máme (například díky vyprávění o našem oblíbeném filmu). Proto bývá snazší naučit se zábavný příběh, písničku nebo říkanku, nežli samostatná slova, která padají do naší paměti a marně čekají, že se někde zachytí. Potom nepomůže ani tisíceré opakování. 
Birkenbihlové metoda naopak využívá metodu poslechu cizího textu, když zároveň čteme ten samý příběh v rodném jazyce, nejlépe doslovně přeložený (s patřičným výkladem o významu podivných cizojazyčných konstrukcí). V hlavě si přehráváme, co se v článku děje nebo ještě lépe hrajeme divadlo. 
Napoprvé je to možná těžké, ale po pár opakováních, zjistíme, že mnohá slovíčka zničehonic známe. Větné konstrukce můžeme třeba sami obměňovat. No zkuste si to sami:
Následující písnička je ve velštině, kterou předpokládám vůbec neumíte. Přečtěte si původní text a překlad, a potom zkuste pětkrát dnes a stejněkrát i zítra poslouchat píseň, přičemž zároveň procházejte český text.

Postup:

 1. Poslechněte si písničku (ať víte, co vás čeká)
 2. Přečtěte si český překlad (ať víte, o čem to je)
 3. Projděte si překlad slovo od slova (ať porozumíte divným obratům), ale nevěnujte tomu příliš času, jen se lehce uveďte do obrazu
 4. Poslechněte si písničku a zároveň sledujte český doslovný překlad
  1. Kdykoli si ji stopněte, když vás nějaká pasáž zaujme a klidně prozkoumejte detailní překlad.
 5. Poslechněte si písničku a čtěte si originál (ať odtušíte, kde různá slova končí a začínají)
 6. Poslechněte si písničku 3-5 krát (zatímco si čtete český překlad)
 7. Jděte spát (zatímco vy spíte, mozek se učí a ukládá vědomosti)
 8. Poslechněte si písničku 3-5 krát znovu a čtěte si český překlad
 9. Ještě jednou se prospěte a další den opakujte několik poslechnutí se souběžným čtením překladu
 • kdykoli vložte poslech se čtením v originále, abyste se naučili rozpoznat jednotlivá slova v originále


Jeho duše v modřinách 
(Ei ... jeho; enaid ... duše; yn ... v; cleisiau ... modřiny; yn gleisiau … v modřinách)
A jeho mysl v zraněních 
(a ... a; ei ... jeho; a+ei = a'i; meddwl ... mysl; ei feddwl … jeho mysl; yn ... v; friwiau ... zrananění, poškrábání)
A ikdyž tak světlé je (to) nebe
(ac ... a (pokud následuji e); er ... ikdyž;   mor ... tak, tolik; olau ... světlý; yw...je; yr...to; yw+yr=yw'r; awyr ... nebe, vzduch)
Být ty (myšlenky) temné jeho myšlenky
(Mae ... být; o'n  ... být on, být to (také znamená: on je); dywyll ... temný; ei... jeho; meddyliau ... myšlenky; ei feddyliau … jeho myšlenky)
Tak křehké jeho kroky
(Mor ... tak, tolik; fregus ... křehký; ei ... jeho; camau ... kroky; ei gamau ... jeho kroky)
Nejistá jeho slova
(ansicr ... nejistý; ei...jeho; eiriau...slova)
Tak hlučné jsou (ty) hlasy
(mor...tak,tolik; uchel...hlučný; yw ... být; yr ... ty (člen); yw+yr=yw'r; lleisiau ...hlasy)
Které plní (v plnění) jeho hlavu
(sy ... který; yn ... v; sy+yn=sy'n; llenwi ... plnění; ei ... jeho; ben ...hlava;)
Není ne tady dnes v noci
(does ... nebýt; ddim ... ne (zápor); yma ... zde; heno ... dnes v noci)
ale jeden odešel v zapomnění
(ond ...ale; un ... jeden; aeth ... odešel (minulost); yn...v; angof...zapomění)
A (to) vše to zůstalo (a to vše co zůstalo)
(a ... a; yr ... to; a+yr=a'r; cyfan ... vše, celý; mea ... být; hi ... to (jinde ona); yn ... v; hi+yn=hi'n; adael ... nechat; mea hi'n adael ... je v nechání = zůstalo)
(to co zůstalo) jsou momenty zpomínek
(yw ... jsou; eiliad ...momenty; o...koho,čeho?;athof...vzpomínka; o athof ... vzpomínek)
Být díry velké v jeho srdci
(Mae ... být; tyllau ... díry; mawr...velký; yn...v; ei ... jeho; calon  ...srdce; ei galon ... jeho srdce)
A ta láska je to co odplavalo jako řeka
(a ... a; yr ... ta; a + yr = a'r; cariad ... láska; sy ... to co; yn ... v; sy+yn=sy'n; dianc ... odplavat; yn dianc ... v odplavání; sy'n dianc ... to co odplavalo; fel ... jako; avon ... řeka)
Být každý kdo už zkusit už selhat (každý kdo už zkusil, už i selhal)
(Mae ... být; pawb ... každý; sy ... ten kdo; wedi ... už; trio ... zkusit; wedi ... už; methu ... selhat) 
Samota bude jeho osud proto
(unigedd ... samota; fydd ... být (do budoucna); ei ... jeho; tynged ... osud; ei dynged ... jeho osud; gan hynny ... proto)
Tak křehké jeho kroky
(Mor ... tak, tolik; fregus ... křehký; ei ... jeho; camau ... kroky; ei gamau ... jeho kroky)
Nejistá jeho slova
(ansicr ... nejistý; ei...jeho; eiriau...slova)
Tak hlučné jsou (ty) hlasy
(mor...tak,tolik; uchel...hlučný; yw ... být; yr ... ty (člen); yw+yr=yw'r; lleisiau ...hlasy)
Které plní (v plnění) jeho hlavu
(sy ... který; yn ... v; sy+yn=sy'n; llenwi ... plnění; ei ... jeho; ben ...hlava)

Není ne tady dnes v noci
(does ... nebýt; ddim ... ne (zápor); yma ... zde; heno ... dnes v noci)
ale jeden odešel v zapomnění
(ond ...ale; un ... jeden; aeth ... odešel (minulost); yn...v; angof...zapomění)
A (to) vše to zůstalo (a to vše co zůstalo)
(a ... a; yr ... to; a+yr=a'r; cyfan ... vše, celý; mea ... být; hi ... to (jinde ona); yn ... v; hi+yn=hi'n; adael ... nechat; mea hi'n adael ... je v nechání = zůstalo)
(to co zůstalo) jsou momenty zpomínek
(yw ... jsou; eiliad ...momenty; o...koho,čeho?;athof...vzpomínka; o athof ... vzpomínek)
A je (ten) hlas v pozadí tvé hlavy
(Ac ... a; mae ...být; yr ... ten (člen); mea+yr=mea'r;yn ... v;cefn...záda;yng nghefn ... v pozadí, v zádu; dy ... tvůj; pen ... hlava; dy ben ... tvá hlava)
v tě přesvědčování tebe (tě přesvědčuje)
(yn ... v;  dy ... tvůj; perswadio ... přesvědčování; di ... tebe; dy X di ... tvoje X; mae X yn perwadio ... X přesvědčuje (je v přesvědčování); mae X yn dy berswadio di ... X tě přesvědčuje)
litovat (ať lituješ)
(i ... ať;  difaru ... litování; i ddifaru ... litovat)
trochli pro vše!
(galaru ... trochli!; am ... pro; popeth ... všechno; am bopeth ... pro všechno)
pro vše co nebylo
(am ... pro; popeth ... všechno; am bopeth ... pro všechno; na ... ne; fu ... být (v minulosti))
Tak křehké jeho kroky
(Mor ... tak, tolik; fregus ... křehký; ei ... jeho; camau ... kroky; ei gamau ... jeho kroky)
Nejistá jeho slova
(ansicr ... nejistý; ei...jeho; eiriau...slova)
Tak hlučné jsou (ty) hlasy
(mor...tak,tolik; uchel...hlučný; yw ... být; yr ... ty (člen); yw+yr=yw'r; lleisiau ...hlasy)
Které plní (v plnění) jeho hlavu
(sy ... který; yn ... v; sy+yn=sy'n; llenwi ... plnění; ei ... jeho; ben ...hlava)

Není ne tady dnes v noci
(does ... nebýt; ddim ... ne (zápor); yma ... zde; heno ... dnes v noci)
ale jeden odešel v zapomnění
(ond ...ale; un ... jeden; aeth ... odešel (minulost); yn...v; angof...zapomění)
A (to) vše to zůstalo (a to vše co zůstalo)
(a ... a; yr ... to; a+yr=a'r; cyfan ... vše, celý; mea ... být; hi ... to (jinde ona); yn ... v; hi+yn=hi'n; adael ... nechat; mea hi'n adael ... je v nechání = zůstalo)
(to co zůstalo) jsou momenty zpomínek
(yw ... jsou; eiliad ...momenty; o...koho,čeho?;athof...vzpomínka; o athof ... vzpomínek)


Všimněte si, že při této metodě překládáme a vysvětlujeme vše. Nevadí, že jsme to už viděli třeba i na předchozím řádku. Človek rýchlo zabúda zpívají v jedné ze svých písní Horkýže Slýže a při učení není na škodu všechno opakovat. 
Také už asi chápete, proč se s takovou výukou často nesetkáme. Na minutovou lekci je potřeba spoustu práce. Někdo potřebuje vidět text český i cizí zároveň, jiný zas chce detailní překlad, jindy potřebuje věta další vysvětlení - Mea hi'n adeal neznamená ona je nechána (doslovně doslovný překlad), ale to zbylo, podobně jako anglické it's left. A to nás opět přivádí k Birkenbihlové síti. Kdo už zná anglickou větu, snáz pochopí i tu vělšskou. 
Birkenbihlové metoda popsaná v knize Učíme se snadno cizí jazyky zahrnuje ještě další kroky, avšak  dekódování textu a poslech spolu se čtením doslovného překladu (zvané zcela zvláštní syntéza) jsou asi hlavním prvkem metody, jak se naučit cizí jazyky bez zbytečného trápení v podobě biflování a zkoumání gramatických pouček. 
No považte, deset minut velštiny a možná jste pochopili, že množné číslo má často na konci -au. Yn znamená v a spolu s mae tvoří základ mnoha vět (mae llais yn perswadio ... hlas přesvědčuje), ei znamená jeho a mor je tak nebo tolik (tady jako anglické so, německé so). Asi jste si i všimli pár rozdílů v pravopisu a možná začínáte tušit trochu o konstrukci věty. A mutace, tedy že první písmeno se mění na základě kontextu, vám asi vůbec nešlo do hlavy ... cefn (záda), yng nghefn (v zadu) nebo popeth (všechno), am bopeth (pro všecho) nebo calon (srdce) versus ei galon (jeho srdce), ei chalon (její srdce ... to sice v písni nebylo, ale stojí to za zmínku). A velšskou zálibu v zkracování, kterou by nejlépe reprezentovala věta já jsem ... Rydw i yn zkracované na dw'i'n jste možná také postřehli.
A to byla dvou minutová a přiznejme si poměrně těžká písnička. Kdybychom začali pěkně od základů, určitě by vám učení šlo ještě snáz. Ale můžete si donekonečna opakovat, že ei je jeho a enaid duše, až než se všechna slovíčka naučíte, a pak stejně narazit, když mae hi'n adael ve větě vysloví s téměř neznělým hi jako majn adal, a budete v koncích.
U nás podobné metody výuky praktikují některé jazykové školy nebo kurz Magická angličtina či můžete zkusit kurzy připravené samotnou Verou Birkenbihl, ale ty jsou povětšinou v němčině. Nezbývá než popřát všem co nejlepší jazykové kurzy, aby učení nebylo peklo, ale zábava.

1 komentář:

 1. Zdá se, že mezi Magickou angličtinou a Revoluční angličtinou (Taxus learning) bude nezanedbatelný rozdíl..?

  OdpovědětVymazat