úterý 5. února 2013

Asociační hra aneb jak mocná je naše intuice

Intuice a její rozvoj
Úspěšní a spokojení lidé mají jednu společnou vlastnost. Jejich úsilí nese ovoce, protože se dokáží ve správný moment dobře rozhodnout a udělat ten pravý krok. Taková odvaha pramení ze zkušeností a znalostí, ale to mnohdy nestačí. Klíčovým bodem je důvěra ve vlastní intuici.
Nedávno jsem opět poslouchal kurz Genius Code od Learning strategies a zaujala mě jednoduchá hra z počátku semináře. Win Wenger, jeden z autorů kurzu, jí nazýval asociační hra. Cílem je odpovědět první asociaci na nějaké slovo, třeba “pes”. Co vás jako první napadne? Win takhle řekne několik slov a my máme reagovat. Docela obyčejná hra, kterou jsme možná už v dětství hráli. Jenže tím to nekončí.

Kód ke genialitě, jak by přednáška mohla jmenovat v češtině, nás rychle upozorní, že při slově “pes”, nás nenapadne pouze jedna věc, tedy “vlčák”, “babička” nebo “hajný”. Zadání tak sice znělo, ale Win nás nabádá, abychom se nezastavili při prvním, co nás napadne, ale zkoumali dále. Mě pomohlo zavřít oči, aby se objevily i myšlenkové obrazy. Při zmínce o psovi, jsem uviděl retrívra procházejícího se větrem zvlněnou trávou, jakoby se vydával na lov.
Asociace
Myšlenkové obrazy a další asociace jsou tím, co nám Win a jeho geniální kurz chtěl odhalit. Za každou naší myšlenkou zpracuje mozek totiž daleko více, než se dostane na povrch. Stačilo se trochu uvolnit a místo dvojice “pes-vlčák”, byl najednou krátký film. Mozek současně propátral všechny zmínky spojené se psem, které v něm byly uložené, a vybral tu s největší váhou pro danou situaci. Další stovky, tisíce a možná miliony psích asociací však zůstaly v podvědomí. Tento potenciál, naší doposud nevyužívanou síly mozku, chce rozvinout i Winův kurz. A není sám, využít moc podvědomí se snaží mnoho dalších.
Například Věra Birkenbihl postavila svou metodu učení cizích jazyků na znalosti obrovské moci asociací v našem podvědomí. V návodu, jak se snáze naučit cizí řeč, odhaluje, jak nervové elektrochemické reakce v našem mozku neustále pomáhají odhalit nejlepší řešení pro konkrétní cizojazyčnou komunikaci. 
Trénink a rozvoj intuice      
Hned několik kurzů, včetně výše zmíněného Kódu génia, využívá filmy v našich myšlenkách, aby nám otevřelo bránu k mocným poznatkům, které nám může dát intuice. Až v zázračné shodě funguje hned několik nezávislých postupů, jak se spojit s intuicí pomocí sledování našich myšlenek, asociací a pozorování obrazů v naší mysli.
V Kubyho Zázračném zdraví najdeme metodu zlepšení intuice pomocí duševního psaní
Win Wenger v Genius Code to nazývá anglicky Image streaming neboli proud obrazů. Německý filmař Clemens Kuby používá k nalezení příčiny nemoci intuitivní duševní psaní. Klepací technika ETF zas zaměstnává vědomou mysl poklepáváním, abychom nechaly své myšlenky volně proudit a jakoby náhodou narazili na řeření. Dokonce v knize o vztazích mezi pohlavími - Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše se píše:
„Ženy přemýšlejí jinak (než muži), sdílejí proces vnitřního objevování s pozorným posluchačem. Dodnes ženy často přijdou na to, co chtějí říci, teprve při řeči. Tento proces, při němž nechávají myšlenky volně plynout a vyjadřují se slovy nahlas, napomáhá ženě čerpat z intuice.“
Sám jsem absolvoval speciální kurz Silvovy metody zaměřený na rozvoj intuice. I na tomto semináři jsme nechaly své myšlenky volně plynout a z obrazů skládaly odpovědi na své otázky. Podobné kurzy nyní vede v Kalifornii i William Whitecloud, autor Mágovy cesty a zejména na intuici zaměřeného Posledního šamana.
Jan Bím, duchovní transformátor, uvádí ve svých článcích o intuici další autory, kteří radí, jak intuici trénovat - Dan Millman: 12 bran na cestě osobního růstu; Nikos Kazantzakis: Řek Zorba; Paulo Coelho: Poutník či jeho další kniha Valkýry. 
Jak intuici využijeme
Přechozí metody nám pomáhaly intuici cvičit, sílit a zlepšovat. Proč je to ale důležité? Kromě neotřelých řešení, rychlých vyhodnocení situace a odpovědí na životní otázky, potřebujeme intuici také, abychom poznali, kdy začít jednat - jak vysvětluje Bärbel Mohrová ve svém objednávkovém servisu. Intuici můžeme výhodně používat při každém rozhodování, čehož využil i hrdina Celestinského proroctví, když vybíral ze dvou zapeklitých cest. Studenti při testu ocení proud asociací, když se nemohou rozpomenout na odpověď na zkouškovou otázku. Ve vztahu zas intuice pomůže empatickému vcítění se do partnera, což může odvrátit mnoho rozepří.
Pozornost zaměřená na cíl
Na závěr bych rád připomenul, proč je důležité myslet pozitivně, respektive proč myslet na svůj cíl, na to, čeho chceme dosáhnout. Uvědomil jsem si to dnes na pracovní poradě. Jak jsme poznali v asociační hře, za každou naší myšlenkou jsou stovky nervových drah, které se aktivují v našem podvědomí, o nichž mnohdy ani nevíme. Když tedy přemýšlíme o tom, proč to nejde, mozek zkoumá způsoby, jak selhat. Je možné, že z nich vytáhne pár dobrých rad, jak selhání zabránit, avšak primárně využije obrovskou moc podvědomí k tomu, abychom neuspěli. Opak nastává, zaměříme-li mysl na úspěch a cíl, kterého chceme dosáhnout. Mozek nabídne první nejsilnější asociaci, která se může pojit se selháním, protože s daným projektem, kolektivem nebo místností můžeme být spojené silné pocity neúspěchu. Když to ale nevzdáme a dál se budeme soustředit na řešení a náš osobní cíl, další asociace se vynoří a nabídnou nám čím dál zajímavější, odvážnější a nápaditější cesty, jak dosáhnout toho, co máme v mysli - našeho cíle.

A jaké máte s intuicí zkušenosti vy? Podělte se s námi o své zkušenosti a názory v komentářích.

Žádné komentáře:

Okomentovat