neděle 9. června 2013

Mužský kruh

Perly z vlastního nitra
Cítil jsem se poměrně bídně a ve snaze najít řešení se všechny cesty jako zázračně spojili směrem k večeru v Mužském kluhu. "Co to bude?" ptal jsem se sám sebe, ale hrdinně jsem vyrazil na laskavé setkání mužů, kde hrozí, že z raubíře se stane hrdina. 
Mužský kruh je zejména o způsobu komunikace. Je to naprostý opak překřikování se v hospodě, kde každý  touží říci svůj názor a zapůsobit, dřív než se přejde na jiné téma. 

Před samotným večerem je možné začít meditací a já šel do toho. Byla to jedna z nejlepších meditací a připomněla mi, jak je motivující meditace společná. Poté se postupně sešlo víc chlapů a skutečný kruh mohl začít. 
Mužský kruh je krásný rituál, který má svůj začátek i konec, a hlavně je na něj vyhrazeno dost času, také z důvodu, abychom nemuseli soutěžit, kdo řekne svoje jako první. Poklidná atmosféra, dostatek času, ritualizace a celkově meditativní prostředí umožňuje přítomným mužům lépe se napojit na své srdce a nemluvit jen skrze své touhy a obavy. 
Muž
Na začátku se každý představí a poví, co se mu v posledních dnech honí hlavou. Pokud se najde společné téma, je to určeno jako věc, která se bude daný den diskutovat, v mém prvním večeru, ale bylo téma volné a každý hovořil o tom, co měl na srdci. 
A teď to nejdůležitější. V mužském kruhu je krásné, že se nechá každému dost prostoru hovořit, až než řekl vše, co chtěl. Ostatní naslouchají, nehodnotí, nekomentují, nepopohání, když mluvčí hledá ta pravá slova, jež chce říct, nebo když čeká na odvahu nebo inspiraci pro svůj proslov. Jeden mluví (občas mlčí) a ostatní naslouchají. 
To je obrovská síla, protože každý předá svůj přínos skupině a může se otevřít i sám sobě. Naslouchající zatím sám zvažuje, jaký vliv má zpráva na jeho vlastní život, proč zrovna dnes potkal tohoto muže, ale hlavně jen naslouchá a pomáhá ostatním se vyjádřit otevřeně a ze sebe (na což nejsme normálně zvyklí, jelikož mluvíme jako šéf nebo otec, jako hustej pener nebo drsnej metalák, a málokdy už máme šanci chovat se jako opravdu my sami).
Po skončení večera jsem ještě druhý den dokázal cítit obrovskou rovnováhu. Znal jsem svou sílu a svou hodnotu, nebylo třeba obhajovat ani omlouvat moje chování. A takové nás svět jako muže potřebuje. 
Naše téma v onen povodňový večer bylo velmi vážné, ale prý jsou i večery s veselou tématikou. My se nasmáli i při diskutování zásadních otázek, takže už se těším na nevážný večer, kde bude asi hodně veselo. 

Související články: Indaba, nejefektivnější meeting

Co znamená být mužem - nádherné nahlédnutí do mužské duše

Žádné komentáře:

Okomentovat