neděle 7. září 2014

Sedm způsobů komunikace

 Snad nic není v mezilidské komunikaci zrádnější, než jev zvaný konfúze. Ta způsobuje, že často dojde k nedorozumění a to i tehdy, když obě strany jednají upřímně, vyjadřují se co možná nejlépe a v dobré víře. Ne nadarmo se v dovednostních příručkách pro manažery píše, že abychom si mohli být vcelku jistí, že naše sdělení bude pochopeno, je třeba komunikovat 7 různými způsoby.